Język 
Orędzie iz Medziugorje, 30. sierpień 1984r. [O]
Drogie dzieci! I krzyż był w Bożych planach, kiedyście go wznosili. Szczególnie w tych dniach idźcie na górę i módlcie się przed krzyżem. Potrzebne mi są wasze modlitwy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

23. sierpień 1984 [O] (Tygodniowe)
6. wrzesień 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou