Język 
Orędzie iz Medziugorje, 2. sierpień 1984r. [O]
Drogie dzieci! Dziś jestem uradowana i dziękuję za modlitwy. Módlcie się w tych dniach jeszcze więcej o nawrócenie grzeszników. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

26. lipiec 1984 [O] (Tygodniowe)
11. sierpień 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou