Język 
Orędzie iz Medziugorje, 19. lipiec 1984r. [O]
Drogie dzieci! W tych dniach poczuliście działanie szatana. Zawsze jestem z wami i nie obawiajcie się pokus, gdyż Bóg czuwa nad wami nieustannie. Ja dałam wam siebie i współczuję z wami w najmniejszej pokusie. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

12. lipiec 1984 [O] (Tygodniowe)
26. lipiec 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou