Język 
Orędzie iz Medziugorje, 12. lipiec 1984r. [O]
Drogie dzieci! W tych dniach szatan pragnie przeszkodzić moim planom. Módlcie się, by nie spełnił się jego plan. Ja będę prosiła swego Syna Jezusa, by dał wam łaskę, byście dostrzegali w pokusach szatana Jezusowe zwycięstwo. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

5. lipiec 1984 [O] (Tygodniowe)
19. lipiec 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou