Język 
Orędzie iz Medziugorje, 14. czerwiec 1984r. [O]
Nie zostało przekazane żadne przesłanie.

9. czerwiec 1984 [O] (Tygodniowe)
21. czerwiec 1984 [O] (Tygodniowe)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou