Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2023r. [O]
Drogie dzieci! Wzywam was, abyście poszli na łono natury i modlili się, aby Najwyższy mówił do waszego serca i byście poczuli moc Ducha Świętego, abyście dawali świadectwo miłości, którą Bóg ma dla wszelkiego stworzenia. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. kwiecień 2023 [O] (Miesięczne)
25. czerwiec 2023 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou