Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2023r. [O]
Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich, abyście nieśli pokój i radość zmartwychwstałego Jezusa wszystkim, którzy są daleko od modlitwy, aby miłość Jezusowa, poprzez wasze życie, przemieniła ich w nowe życie nawrócenia i świętości. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. marzec 2023 [O] (Miesięczne)
25. maj 2023 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou