Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. sierpień 2021r. [O]
Drogie dzieci! Dziatki, z radością wzywam wszystkich was, którzy odpowiedzieliście na moje wezwanie, bądźcie radością i pokojem. Swoim życiem [dawajcie] świadectwo nieba, które wam niosę. Dziatki, to jest czas, abyście byli odblaskiem mojej miłości dla wszystkich tych, którzy nie kochają i których serca opanowała nienawiść. Nie zapominajcie: jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi przed moim Synem Jezusem, aby dał wam swój pokój. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. lipiec 2021 [O] (Miesięczne)
25. wrzesień 2021 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou