Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. styczeń 2020r. [O]
Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście jeszcze więcej się modlili dopóki w waszym sercu nie odczujecie świętości przebaczenia. W rodzinach musi być świętość, bo dziatki, bez miłości i świętości nie ma przyszłości dla świata, bo wy w świętości i radości darujecie się Bogu Stworzycielowi, który was kocha niezmierzoną miłością. Dlatego mnie posyła do was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. styczeń 2020 [O] (Other)
2. luty 2020 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou