Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2015r. [O]
Drogie dzieci! W tym czasie łaski wzywam was wszystkich: więcej się módlcie, a mniej opowiadajcie. W modlitwie szukajcie woli Bożej i zgodnie z nią żyjcie według przykazań, do których wzywa was Bóg. Jestem z wami i z wami się modlę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. luty 2015 [O] (Other)
2. marzec 2015 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou