Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2014r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj również niosę wam swego Syna Jezusa na ręku i proszę Go o pokój dla was i pokój pośród was. Módlcie się i adorujcie mego Syna, aby do waszych serc weszły Jego pokój i radość. Modlę się z wami, abyście byli bardziej otwarci na modlitwę. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

25. grudzień 2014 [O] (Roczne)
2. styczeń 2015 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou