Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2014r. [O]
Drogie dzieci! Otwórzcie wasze serca na łaskę, którą przeze mnie daje wam Bóg, jak kwiat, który otwiera się [dzięki] ciepłym promieniom słońca. Bądźcie modlitwą i miłością dla wszystkich tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i orędujęza wszystkimi przed moim Synem Jezusem i kocham was niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. kwiecień 2014 [O] (Other)
2. maj 2014 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou