Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. grudzień 2013r. [O]
Drogie dzieci! Przynoszę wam Króla Pokoju, by On dał wam swój pokój. Dziatki módlcie się, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Owoc modlitwy będzie widoczny na twarzach ludzi, którzy zdecydowali się na Boga i Jego Królestwo. Ja z moim Synem Jezusem błogosławię was wszystkich błogosławieństwem pokoju. Dziękuję wam, że opowiedzieliście na moje wezwanie.

25. grudzień 2013 [O] (Roczne)
2. styczeń 2014 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou