Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. kwiecień 2011r. [O]
Drogie dzieci! Tak jak przyroda daje najpiękniejsze kolory roku, tak i ja was wzywam, abyście własnym życiem dawali świadectwo i pomagali innym, by się zbliżyli do mego Niepokalanego Serca, aby w ich sercach wzniecił się płomień miłości do Wszechmogącego. Jestem z wami i nieustannie modlę się za was, aby wasze życie było odzwierciedleniem raju na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. kwiecień 2011 [O] (Other)
2. maj 2011 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou