Język 
Orędzie iz Medziugorje, 2. październik 2009r. [O] - Orędzie dla Mirjany
Drogie dzieci! Podczas gdy na was patrzę, serce mi się ściska z bólu. Dokąd zmierzacie dzieci moje? Jesteście tak zanurzeni w grzechu, że nie umiecie się zatrzymać. Usprawiedliwiacie się grzechem i żyjecie według niego. Uklęknijcie przed krzyżem i patrzcie na mojego Syna. On zwyciężył grzech i umarł, abyście wy, moje dzieci, żyli. Pozwólcie, abym wam pomogła, abyście nie umarli, ale żyli wiecznie z moim Synem. Dziękuję wam!

25. wrzesień 2009 [O] (Miesięczne)
25. październik 2009 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou