Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. sierpień 2009r. [O]
Drogie dzieci! Dzisiaj ponownie wzywam was do nawrócenia. Dziatki, nie jesteście wystarczająco święci i nie emanujecie świętością wobec innych, dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się i pracujcie nad osobistym nawróceniem, abyście byli znakiem miłości Bożej dla innych. Jestem z wami i prowadzę was ku wieczności, której powinno pragnąć każde serce. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

2. sierpień 2009 [O] (Other)
2. wrzesień 2009 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou