Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2009r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2009r.

Módlcie się o zstąpienie Ducha Świętego


Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2009r. [O]
Drogie dzieci! W tym czasie wszystkich was wzywam, abyście się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie, aby Duch Święty wszystkich odnowił i poprowadził na drogę [dawania] świadectwa waszej wiary, was i wszystkich, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i oręduję za wami przed Wszechmogącym. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Przed Wniebowstąpieniem Jesus powiedział do swoich uczniów, by nie opuszczali Jerozolimy, lecz by czekali na obietnicę Ojca, bo przyjmą moc Ducha Świętego i będą Jego świadkami nie tylko w Jerozolimie, ale wszędzie aż po krańce ziemi. Po tym Jezus wzniósł się do Ojca (por. Dz 1, 4-9). Uczniowie i apostołowie poprzez modlitwę przygotowywali się na to przyjście. Nie byli sami, ale wraz z nimi była Maryja Matka Jezusa. Wśród zgromadzonych jedynie Ona miała pełnię Ducha Świętego, który zstąpił na Nią przy poczęciu Jezusa i z pewnością dodawała odwagi uczniom, aby się nie bali i zachęcała ich do nieustannej modlitwy. Przed zesłaniem Ducha Świętego apostołowie byli przestraszeni, pełni lęku. Gdy zstąpił na nich Duch Święty przemienili się w nieustraszonych świadków Chrystusa. Dają świadectwo o tym co widzieli i słyszeli, gdy byli razem z Jezusem. Płomień miłości i prawdy, który się w nich zapalił motywował ich, by od razu rozpoczęli głoszenie Dobrej Nowiny.

W orędziu z 25 maja 2009 r. Matka Boża wzywa nas byśmy się modlili o zesłanie Ducha Świętego na każde ochrzczone stworzenie. Przez chrzest staliśmy się dziećmi Bożymi i weszliśmy we wspólnotę z Jezusem i Jego dziełem odkupienia. Matka Boża wzywa nas do modlitwy, bowiem modlitwa jest środkiem pozwalającym otworzyć nasze serca na działanie Ducha Bożego. Każde otwarcie na Ducha Świętego prowadzi do odnowy życia duchowego i skłania do dawania świadectwa o wierze. Jako chrześcijanie jesteśmy wezwani by nieść przesłanie Boże, Słowo Boże i mówić o dziełach miłości Bożej. W tym pomaga nam Maryja, nasza Matka i Orędowniczka, która uczy nas modlitwy w Duchu Świętym. Wraz z Maryją prosimy, by Duch Prawdy i Miłości działał w nas i w naszym otoczeniu, by nas pouczał i wzmacniał, abyśmy żyli nowym życiem zgodnym z wolą Bożą.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 maja 2009 r.Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]