Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2009r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2009r.

Wyznajcie swoje grzechy


Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2009r. [O]
Drogie dzieci! W tym czasie wyrzeczenia, modlitwy i pokuty ponownie was wzywam: idźcie wyznajcie wasze grzechy, aby łaska otworzyła wasze serca i pozwólcie, by ona was zmieniła. Dziatki, nawracajcie się, otwórzcie się na Boga i na Jego plan względem każdego z was. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

W Środę Popielcową zaczynamy Wielki Post, intensywny okres roku liturgicznego, w którym przygotowujemy się do Wielkanocy. W orędziu z 25 lutego Matka Boża przypomina nam, że Wielki Post jest czasem wyrzeczenia, modlitwy i pokuty.

Papież Benedykt XVI w orędziu na Wielki Post 2009 r., mówi: „Na początku Wielkiego Postu, który jest drogą intensywnego przygotowania duchowego, Liturgia zachęca nas do trzech praktyk pokutnych, bardzo bliskich biblijnej i chrześcijańskiej tradycji – modlitwy, jałmużny i postu – abyśmy jak najlepiej mogli przygotować się do obchodów Świąt Wielkanocy i doświadczyć mocy Boga, który – jak będziemy słuchać podczas Wigilii Paschalnej - “oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi” (Exultet).” Dalej Papież mówi: „Odmawianie sobie pokarmu materialnego, który żywi ciało, umacnia wewnętrzną gotowość do słuchania Chrystusa i żywienia się Jego zbawczym słowem. Przez post i modlitwę pozwalamy, by On przychodził i by zaspokajał największy głód, jakiego doświadczamy w naszym wnętrzu: głód i pragnienie Boga. Jednocześnie post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu naszych braci (...)post ostatecznie pomaga każdemu z nas – jak pisał Sługa Boży Papież Jan Paweł II – w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga”

Punktem centralnym dzisiejszego orędzia Matki Bożej jest wezwanie do wyznania grzechów, bowiem w taki sposób łaska otwiera nasze serca i nas przemienia. Jezus ustanowił sakrament spowiedzi dla wszystkich grzesznych członków Kościoła, dla wszystkich, którzy popełnią grzech ciężki i utracą łaskę chrztu. Spowiedź otwiera przed nami możliwość nawrócenia i ponownego otrzymania łaski, więc ojcowie Kościoła pokazują spowiedź jako „drugą deskę ratunkową po rozpadzie łaski”.

Szczera spowiedź zawsze prowadzi do pełnego nawrócenia, a nawrócenie jest przemianą całego życia, uczynków i myśli. Jest to całkowity zwrot. Taki zwrot miał miejsce w życiu św. Pawła, św. Augustyna, św. Franciszka i wielu innych świętych. Nawrócenie prowadzi nas do wyrzeczenia się grzesznego sposobu życia, zwyczajów pogańskich i ukierunkowuje nas, abyśmy się w pełni otworzyli na Boga, Jego plany i działanie, do czego wzywa nas też Matka Boża. Wielki Post poza negatywnych aspektem wyrzeczenia na przykład od jedzenia, alkoholu, palenia, hazardu i innych uzależnień ma też aspekt pozytywny, który zawiera się podjęciu decyzji, że będziemy się więcej modlić, przebaczać, kochać swoich bliskich, adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie, pomagać innym. Oba aspekty włączmy w nasze życie duchowe, abyśmy naprawdę w pełni przeżyli radość Zmartwychwstania.

o. Danko Perutina, OFM
Medziugorje, 26 lutego 2009 r.Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]