Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. lipiec 2008r. [O]
Drogie dzieci! W tym czasie, gdy myślicie o odpoczynku dla ciała, wzywam was do nawrócenia. Módlcie się i pracujcie tak, by wasze serce pragnęło Boga Stwórcy, który jest prawdziwym odpoczynkiem dla waszej duszy i ciała. Niech On odkryje przed wami swoje oblicze i niech obdarzy was swoim pokojem. Jestem z wami i oręduję za każdym z was przed Bogiem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


2. lipiec 2008 [O] (Other)
2. sierpień 2008 [O] (Other)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou