Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. marzec 2007r. [O]
Drogie dzieci! Z serca pragnę wam podziękować za wasze wielkopostne wyrzeczenia. Chcę was zachęcić byście z otwartym sercem nadal żyli postem. Dziatki, poprzez post i wyrzeczenia będziecie mocni w wierze. Poprzez codzienną modlitwę w Bogu znajdziecie prawdziwy pokój. Ja jestem z wami i nie jestem strudzona. Wszystkich was pragnę poprowadzić ze sobą do raju, dlatego codziennie decydujcie się na świętość. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


18. marzec 2007 [O] (Roczne)
25. kwiecień 2007 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou