Język 
Orędzie iz Medziugorje, 25. maj 2005r. [O]
Drogie dzieci! Ponownie wzywam was, abyście w pokorze żyli moimi orędziami. W szczególny sposób świadczcie o nich teraz, gdy zbliżamy się do rocznicy moich objawień. Dziatki, bądźcie znakiem dla tych, którzy są daleko od Boga i Jego miłości. Jestem z wami i wszystkich was błogosławię moim matczynym błogosławieństwem. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Rozważanie do orędzia


25. kwiecień 2005 [O] (Miesięczne)
25. czerwiec 2005 [O] (Miesięczne)
 
Dla porównanii z innou językovou verzijou