Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Orędzia z Medziugorje » Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2003r.

Rozważanie do Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2003r.

POKÓJ JEST DROGOCENNYM DAREM OD BOGA


Orędzie iz Medziugorje, 25. luty 2003r. [O]
Drogie dzieci! Również dzisiaj wyzwam was byście się modlili i pościli w intencji pokoju. Dziatki, tak jak już mówiłam i teraz wam powtarzam jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Szukajcie, proście, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go niczym kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

Słowa Matki Bożej jak i Jej miłość wobec nas - Jej dzieci pozostają niezmienne. Tak jak i w poprzednim orędziu Maryja wzywa nas do modlitwy i postu w intencji pokoju, przedstawiając się jako Królowa Pokoju. Wielu ludzi doświadczyło tego w swoich sercach. Zabrali ten pokój do swej codzienności. Choć w orędziach Matka Boża zwraca się do nas słowami “drogie dzieci” to jednak zwraca się do każdego człowieka z osobna, do jego serca. Od każdego człowieka pokój przechodzi do rodziny, a przez rodziny do narodu i całego społeczeństwa. Ważne jest jednak, aby człowiek odpowiedział na to wezwanie. Bo wszystko zaczyna się w człowieku. Nie należy oczekiwać, że inni się nawrócą, że inni będą lepsi, że inni uwierzą, lecz ważne jest abyśmy przemienili swoje serce i zwrócili się do Matki, która prowadzi nas do Króla Pokoju. Ona dostrzega jak bardzo zagrożony jest człowiek i zagrożony jest pokój w ludzkim sercu. Dobrze wie, że niepokój i nienawiść pochodzą z niespokojnego serca. Daje nam lek dla naszego serca.

Matka Boża nie odkrywa nic nowego. Wzywa nas do tego o czym mówią już prorocy Starego Testamentu: nawrócenie serca, wiara, post i modlitwa. Wedle świadectwa wizjonerów Matka Boża wezwała nas do pokoju, postu i modlitwy, nawrócenia i mocnej wiary. Od początku objawień do 14 sierpnia 1984r. poszczono raz w tygodniu. W wigilię święta Wniebowzięcia NMP 1984r. Matka Boża poprzez wizjonera Ivana przekazała następujące orędzie: “Chciałabym, aby w czasie tych dni lud modlił się z nami. I co więcej! Aby w środy i piątki poszczono ściśle; aby codziennie odmawiano przynajmniej różaniec: tajemnice radosne, bolesne i chwalebne...”

Jest również wiele innych orędzi, w których Matka Boża wezwała nas do postu. I tak 20 września 1984r. wzywa nas: “Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was abyście dziś zaczęli pościć sercem Jest wielu ludzi, którzy poszczą, ale dlatego że wszyscy poszczą. Stało się to zwyczajem, którego nikt nie chce zmienić.”

“Drogie dzieci! ... szczególnie żyjcie postem, bo przez post osiągnięcie i sprawicie mi radość, by zrealizował się cały plan, którego realizacji Bóg pragnie tu w Medziugorju...”

“Drogie dzieci! Również dziś was wzywam do modlitwy i postu Drogie dzieci wiecie, że z waszą pomocą mogę uczynić wszystko i zmusić Szatana, aby nie kusił i aby oddalił się z tego miejsca... Dlatego, drogie dzieci, wzywam was aby wasz dzień był jedynie modlitwą i oddaniem Bogu...”

W orędziu z 25 lipca 1991r. Matka Boża mówi: “Drogie dzieci! ... W tym czasie w szczególny sposób zagrożony jest pokój, proszę abyście w rodzinach odnowili post i modlitwę Drogie dzieci, chcę żebyście zrozumieli powagę sytuacji i to co się wydarzy zależy od waszej modlitwy. A wy niewiele się modlicie. Drogie dzieci jestem z wami i wzywam was, abyście z powagą zaczęli modlić się i pościć tak jak w pierwszych dniach moich objawień...”

W orędziu z 25 kwietnia 1992r. mówiła nam: “Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was do modlitwy. Jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać wojnę...”

Powinniśmy przypomnieć sobie słowa Matki Bożej, a jeszcze bardziej powinniśmy wziąć je do serca i nimi żyć. Zdarza się, że zapominamy o tych słowach, ale jeżeli potraktujemy je poważnie to słowa poprowadzą nas do źródeł, do Jezusa od którego nam Maryja przynosi upragniony pokój dla serca i duszy.

Najświętsza Maryja Panna często wzywa nas do postu, ale jeszcze częściej do modlitwy. Post jest modlitwą ciała. Post sam dla siebie nie istnieje. Zawsze łączy się z modlitwą, jałmużną i uczynkami miłości. Jezus mówi o sile, która leży w poście (Mk 9, 29). Matka Boża w orędziach mówi, że poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Ojciec Święty Jan Paweł II wzywa nieustannie chrześcijan do postu i modlitwy o pokój na świecie. Jest to jedyna droga, aby pokonać wielkie kryzysy panujące na świecie. Przez post można osiągnąć nawrócenie serca i powstrzymać wojny, które rodzą się w sercu człowieka. Świat ma więcej korzyści z ludzi, którzy się modlą aniżeli z tych, którzy walczą. I jeżeli na świecie sytuacja jest zła jest to dzieje się tak dlatego, że więcej jest wojowników niż ludzi modlitwy. Zostańmy wojownikami w szkole Matki Bożej, w szkole modlitwy i miłości abyśmy z dnia na dzień byli bliżej Boga, stawali się Bożymi ludźmi i by świat był światem Bożym.

o. Ljubo Kurtović, OFM
Medziugorje, 26 lutego 2003 r.Dla porównanii z innou językovou verzijou

 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]