Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Artykuły a Nowośći » Dr. O. Slavko Barbarić, OFM

Dr. O. Slavko Barbarić, OFM

Curriculum Vitae

Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

In memoriam

O. Slavko Barbarić OFM zmarł 24. listopada 2000 r. o 15:30. Po zakończeniu nabożeństwa Drogi Krzyżowej, które zwykle co piątek prowadził dla parafian i pielgrzymów na Kriżevacu, odczuł ból. Usiadł na kamieniu, potem się położył na ziemi, stracił przytomność i oddał duszę Panu Bogu.

O. Slavko Barbaric OFM urodził się 11. marca 1946 r. w rodzinie Marka i Lucii z domu Stojić w Dragiczinie (parafia Czerin). Szkołę podstawową ukończył w Czerinie, a do gimnazjum uczęszczał w Dubrovniku. Do zakonu Franciszkanów wstąpił 14. lipca 1965 r. W Humcu. Śluby zakonne złożył 17. września 1971 r., a święcenia kapłańskie otrzymał 19. grudnia 1971 r. Studiował w Sarajewie, Grazu i Fryburgu. Studia zakończył w Grazu (Austria) z tytułem magistra. Po pięcioletniej pracy w prowincji hercegowińskiej w parafii Czaplina od 1978 r. kontynuował studia we Fryburgu, gdzie w 1982 r. obronił doktorat z zakresu pedagogiki religijnej i otrzymał tytuł psychoterapeuty.

Jako kapłan – franciszkanin od 1973 do 1978 r. pracował w Czaplinie. Od wiosny 1982 r. do września 1984 r. pracował w Mostarze jako nauczyciel religii dla studentów, prowadził rekolekcje modlitewne u sióstr zakonnych w Bijelo Polje obok Mostaru. Ponieważ jego praca z młodzieżą była bardzo owocna, a rekolekcje modlitewne spotkały się z żywą reakcją studentów ówczesna władze komunistyczne zaczęły prześladować o. Slavka. W ciężkich chwilach kardynał Franjo Kuharic obronił o. Slavka Barbaricia.

Ponieważ władał kilkoma językami europejskimi, oprócz pracy w parafii o. Slavko niestrudzenie oddawał się pracy z pielgrzymami w Medziugorju od powrotu ze studiów w 1982 r. do Medziugorja oficjalnie został przeniesiony w 1983 r. Na żądanie biskupa Żanicia w 1985 r. został przeniesiony do parafii Blagaj, a w 1988 r. do parafii Humac, gdzie był kapelanem i pomocnikiem nauczyciela nowicjuszy.

Na początku wojny w Bośni i Hercegovinie, gdy wszyscy starsi franciszkanie przenieśli się do Tuczepi jako uchodźcy o. Slavko pozostał w Medziugorju dzięki ustnemu zezwoleniu wydanemu przez ówczesnego prowincjała – o. Drago Toljo OFM.

Na początku swojej pracy w Medziugorju zaczął pisać książki o tematyce religijnej: Módlcie się sercem, Daj mi swoje zranione serce, Przeżywaj Mszę św. sercem, W szkole miłości, Adorujcie sercem mego Syna, Z Jezusem i Maryją przez Golgotę ku Zmartwychwstaniu, Módlcie się razem radosnym sercem, Matko prowadź nas do pokoju, Naśladuj mnie sercem, Rozmowy i Pośćcie sercem – która jest obecnie w druku. Książki o. Slavko przetłumaczone zostały na ponad 20 języków i były drukowane w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Oprócz książek drukował również artykuły w rozmaitych gazetach. Redagował biuletyn św. Franciszka w Czaplinie współpracował z czasopismami “Krsni Zaviczaj” i “Glas Mira” oraz z radiem “Mir–Medjugorje”. Oprócz pisania książek niestrudzenie poświęcał się konferencjom dla pielgrzymów, prowadził adoracje eucharystyczne, adoracje Krzyża, różaniec na Górze Objawień i Drogę Krzyżową na Kriżewacu, gdzie zakończył swoje życie doczesne. Prowadził doroczne spotkania rekolekcyjne dla kapłanów i młodzieży. W domu franciszkańskim “Domus Pacis” prowadził rekolekcje postu o chlebie i wodzie. Z powodu zniszczeń wojennych założył i prowadził instytucję opiekuńczo-wychowawczą “Matczyna Wioska”, gdzie w chwili obecnej mieszka około 60 osób (sierot wojennych, dzieci z rozbitych rodzin, samotnych matek, oraz samotnych starszych osób i chorych dzieci). Jeżeli ktoś potrafił kochać dzieci to właśnie ojciec Slavko. I maluchy kochały jego: zawsze były wokół niego i on umiał je jakoś zebrać – tak jak i Jezus! Jego psychoterapeutyczne wykształcenie i wychowanie umożliwiły mu pracę z uzależnionymi od narkotyków we Wspólnocie “Cenacolo”, którą założyła s. Elwira – szczególnie tu w Medziugorju w Campo della Vita (Pole życia). Pomoc przesyłaną przez dobroczyńców z całego świata starał się ukierunkować do dwóch fundacji: “Fundacja pomocy dzieciom, których rodzice zginęli w wojnie domowej” i “ Fundacja przyjaciół talentów” – pomagająca młodym studentom.

Trudno jest wyodrębnić cokolwiek z życia tego wielkiego i niecodziennego człowieka. Lecz jeżeli byśmy spróbowali to uczynić byłby to na pewno okres jego życia który spędził w Medziugorju. O. Slavko Barbarić objechał cały świat głosząc Maryjne orędzie pokoju i pojednania. Był duszą i sercem ruchu, który zrodził się w Medziugorju przed 19 i pół roku. Uroku dodawały mu niezwykłe cechy: znajomość języków obcych, umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi, wykształcenie, prostota, troska o człowieka w potrzebie, niespożyta energia – w którą nieraz trudno było uwierzyć, że jeden człowiek może tyle zrobić, pracowitość, a przede wszystkim pobożność, pokora i miłość. Wiele się modlił i pościł, a Matkę Bożą kochał miłością dziecka. To była tak naprawdę istota jego życia: przez modlitwę i post doprowadzić dusze ludzkie do Boga przez Maryję – Królową Pokoju.

Życie obok niego wydawało się nierzeczywiste, bo on żył tu na świecie ale równocześnie jakby poza nim. W jego bliskości słowa Jezusa, Najwyższego Kapłana przemieniały się w prawdę: “.. Oni nie są ze świata, jak i Ja nie jestem ze świata. Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak i Ja ich na świat posłałem.” (J 17, 16 – 19)

Pogrzeb odbył się w niedzielę 26. listopada 2000 r. na miejscowym cmentarzu “Kovaczica”, po Mszy św. żałobnej w kościele św. Jakuba o 14:00.

Literatura

 • BARBARIĆ, Slavko, Slijedi me srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite srcem, Župni ured Medjugorje, Medjugorje, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite srcem (Molitveni priručnik), Zagreb, 1987.
 • BARBARIĆ, Slavko, Razgovori, Sveta baština, Duvno 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Daj mi svoje ranjeno srce, Župni ured Medjugorje,
 • BARBARIĆ, Slavko, Put križa, Župni Ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Slavite Misu srcem, Župni ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, U školi ljubavi, Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Biseri ranjena srca, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Molite zajedno radosna srca, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Klanjajte se srcem mome Sinu, Župni ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Postite srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Slavite misu srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Susreti i iskustva u Međugorju, knjiga II. Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Susreti i iskustva u Međugorju, knjiga III. Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch für Medjugorje Pilger, Verlag Styria, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch für Medjugorje Pilger, Medjugorje,
 • BARBARIĆ, Slavko, Bidt met het hart, Mariacentrum, Maastricht, Nederland,1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Modli se Srdcem! RKT Župni Ured Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, Módlcie se Sercem, Maria Balewiczowa, Kraków, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Imádkozzatok Szívvel!, Kiadó, Medjugorjei Plébánia
 • BARBARIĆ, Slavko, Magdasal Nang Taos-Puso! Claretian Publications, Manila
 • BARBARIĆ, Slavko, Prega amb el cor! Imprés a Unigragic-St.Agustí, Igualada.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasta, Vettertryck AB, Jönköping, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasten, Gebetsaktion Medjugorje, Wien, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Das Brot der Armen, Eine Anregung für Christen zum Fasten, Parvis Verlag, Hauteville, CH, 1986.
 • BARBARIĆ, Slavko, Het Brood der Armen, Uitnodiging tot vasten ann de Kristenem
 • BARBARIĆ, Slavko, Beichte (Gib mir dein verwundetes Herz) Gebetsaktion Medjugorje, Wien, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Eucharistie, Medjugorje, Juni 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Gebetbuch, Medjugorje, Juli 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Schule der Liebe, Medjugorje, November 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Bidt met het Hart, Mariacentrum, Nederland, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Geef mij je gewonde hart, LJM Bakema-Swagemakers, 1991
 • BARBARIĆ, Slavko, Bed med hjertet, Sognekontoret Blagaj,1992.
 • BARBARIĆ, Slavko, Medjugorje Raste, Marija z laiki siri mir, Plamen, Slavonski Brod, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Give Me Your Wounded Heart, Parish Office Medjugorje, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrate Mass With Your Heart, Library of Congress, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pray With the Heart, Parish Office Medjugorje, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fasting, Franciskan University Press, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, The Way of the Cross, Parish Office Medjugorje, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ve kole matky bozí v Medzugorji,1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Priez avec le coeur, Editions Messages de Paix, Montreal, Canada, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Donne-moi ton coeur blessé, Corporation Messages de Paix, Québec, 1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Célébrez la messe avec le coeur, Sciences et Culture Inc., Montreal, Canada, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate col cuore! Medjugorje, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Via Crucis, P.Urbano Pittiglio, Tooco da Casauria, Italia,
 • BARBARIĆ, Slavko, Dammi il tuo cuore ferito, Medjugorje,1987.
 • BARBARIĆ, Slavko, Il Digiuno, Medjugorje & Tocco Casauria, PE, Italia.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrate la messa col cuore, Edizione Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorate, col cuore mio Figlio, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Chiamati alla santità, Pellegrinaggio-Ritiro per coniugi a Medjugorje, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Alla scuola dell’amore, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko - URBANO, “ ... afferrate il rosario”, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Conversando dal mondo a colloquio con noi, Ed. Medjugorje.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ora con el Corazon, Medjugorje, 1988.
 • BARBARIĆ, Slavko, Ora con el Corazon, Editorial Progreso,S.A., Mexico, 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, El Ayuno, Medjugorje,1991.
 • BARBARIĆ, Slavko, Escuela del Amor, Medjugorje, 1994.
 • BARBARIĆ, Slavko, Dame tu Corazon Herido
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebra la Misa con el Corazon, Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Via-Sacra, Rainha de Paz, Rua Francisca Miquelina, SP, 1990.
 • BARBARIĆ, Slavko, Retiro no Brasil, Secretariado N. Sa. Rainha da Paz, São Paulo, S.P., 1989.
 • BARBARIĆ, Slavko, Rezem com a Coração, Secretariado de nossa Senhora, Rainha da Paz, Rua Francisca Miquelina, S.P.
 • BARBARIĆ, Slavko, Suis-moi avec le coeur, Centre d'information MIR Medjugorje, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Daj mi swoje zranione serce, Wydanictwo Zakonu Pijarow, Krakow, 1992.
 • BARBARIĆ, Slavko, Betet meinen Sohn mit dem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Madre! Guida i nostri cuori alla pace!, Edizioni segno, Udine, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Des perles au coeur blesse, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ SLAVKO, Prega amb el cor, Impres a Unigrafic - St. Augusti, 66 - Igualada
 • BARBARIĆ, Slavko, Seguimi col cuore, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Droga Krzyzowa, Edizioni Medjugorje, Tocco di Casauria.
 • BARBARIĆ, Slavko, Nasladuj mnie sercem, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Eucharistia, Slavite omšu srdcom, Marianski centar Medđugorie, Bratislava, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Follow me with your hearth, Informativni centar MIR, Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adore my son with your hearth, Župni ured, Medjugorje
 • BARBARIĆ, Slavko, In the School of Love, Faith publishing company, Milford, OH
 • BARBARIĆ, Slavko, Mother, lead us to peace, Nicolas Maria Eltz, 1995.
 • BARBARIĆ, Slavko, Be similar to my hearth, Informtivni cenatr MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Meditations of the Rosary
 • BARBARIĆ, Slavko, Der Kreuzweg, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, A l'Ecole de l'amour, Župni ured Medjugorje, 1993.
 • BARBARIĆ, Slavko, Folge mir mit deinem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorez mon fils avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Slijedi me srcem, Informativni centar MIR Medjugorje, 1996.
 • BARBARIĆ, Slavko, Biseri ranjenega srca, MIR - ODMEV Međugorja, 1997.
 • BARBARIĆ, Slavko, Las Perlas del corazon herido, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perlen des verwundeten Herzens, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pearls of the wounded heart, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Madre guida i nostri cuori alla pace!, Edizioni Segno, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perle di un cuore ferito, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Add nekem megsebzeit, Budapest
 • BARBARIĆ, Slavko, Aanbid mijn Zoon met je hart, MI KA EL, Geldermalsen
 • BARBARIĆ, Slavko, Parles van het gewonde Hart, MI KA EL, Geldermalsen
 • BARBARIĆ, Slavko, Adorujcie sercem mojego Syna, Informativni centar MIR Medjugorje, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, V šoli ljubezni, MIR - ODMEV Međugorja, 1998.
 • BARBARIĆ, Slavko, Kersztut
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate col cuore, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pregate insieme con cuore gioiso, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, A l’ecole de l’amour, Informativni centar MIR Medjugorje, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Pray with the heart, Informativni centar MIR Medjugorje, 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perly o zranionym sercu, Informativni centar MIR Medjugorje, 2000.
 • BARBARIĆ, Slavko, Folge mir mit deinem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Bez matki jestesmy sierotami, Poligrafia Kurii Prowincjalnej Zakonu Pijarow, Krakow, 1999.
 • BARBARIĆ, Slavko, Betet gemeinsam mit frohem Herzen, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Fast with the Heart, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Digiunate con il cuore, p. URBANO PITTIGLIO, TOCCO DA CASAURIA, PESCARA, ITALIJA, 2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Poruka za sadašnji trenutak, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje2001.
 • BARBARIĆ, Slavko, Celebrez la messe avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 1999.
 • BRABARIĆ, Slavko, Suis-moi avec le coeur, Informativni centar MIR Medjugorje, Medjugorje, 2002.
 • BARBARIĆ, Slavko, Perly Raneneho srdce, Verite Praha, 1999.

Status: 08/2002

 


 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]