Język 

Aktualności  | Medziugorje  | Orędzia  | Artykuły  | Videos[EN]  | Galeria[EN] | Mapa strony  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » Text version » Objawienia w Medziugorju » Przewodnik po sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju » Służby sanktuarium i Organizacje związane z sanktuarium - Przewodnik po sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju

Przewodnik po sanktuarium Królowej Pokoju w Medziugorju

«My biskupi, po trzyletnim komisyjnym studium akceptujemy Medziugorje jako miejsce pątnicze, jako sanktuarium to znaczy, że nie mamy nic przeciwko, jeżeli ktoś czci Matkę Bożą w sposób zgodny z nauką kościoła i wiarą... dlatego pozostawiamy tę sprawę dalszym badaniom. kościołowi się nie spieszy».

Znamienity Kardynał Dr Franjo Kuharić, arcybiskup zagrzebski

(Glas Koncila (Głos Soborowy), 15 sierpnia 1993)

Służby sanktuarium i Organizacje związane z sanktuarium

Służby sanktuarium

Probostwo

Budynek probostwa wzniesiono zaraz po założeniu parafii w 1892 roku. Został on odnowiony w 1990 roku. Przed ukończeniem budowy starego kościoła, w czasie, kiedy grożący zawaleniem kościół nie mógł być używany, jak i podczas wojny w 1992 roku, Msze św. sprawowano w piwnicy probostwa. Drzwi probostwa zawsze są otwarte nie tylko dla parafian, ale i dla pielgrzymów z całego świata.

W kancelarii parafialnej, w miejscu, gdzie o. Križan Galić OFM poniósł męczeńską śmierć z rąk komunistów znajduje się pamiątkowa płaskorzeźba.

Biuro informacji

Biuro informacji powstało w 1991 roku, a jego praca została wznowiona w 1995 roku. Biuro zajmuje się organizowaniem programu dla pielgrzymów w sanktuarium: koordynuje zgłoszenia pielgrzymek, kontaktuje grupy z przewodnikami oraz organizuje spotkania z medziugorskim franciszkanami i wizjonerami. Z Biurem Informacji ściśle współpracuje Towarzystwo Przewodników, które powstało, aby służyć pielgrzymom.

Sklep z dewocjonaliami

Tak jak i w każdym miejscu pielgrzymkowym tak również w Medziugorju wierni pragną zabrać do swoich domów pamiątkę z przeżytych dni. Obok kancelarii parafialnej znajduje się sklep z dewocjonaliami, gdzie pielgrzymi mogą znaleźć różańce, krzyże, medaliki, obrazki, książki i inne dewocjonalia.

Ambulatorium pierwszej pomocy

Ambulantorium udzielające pierwszej pomocy działa od wiosny 2003r. Znajduje się w zachodniej części Sanktuarium w pobliżu parkingu. Personel medyczny Zakonu Maltańskiego pozostaje do dyspozycji pielgrzymów i parafian codziennie od 9:00 do 21:00 w okresie od 1 maja do 1 listopada.

Parking

Po zachodniej stronie sanktuarium znajduje się parking, gdzie pielgrzymi mogą zostawić samochody oraz autobusy.

Organizacje związane z sanktuarium

Domus Pacis (dom pokoju)

«Domus Pacis» jest domem modlitwy zakupionym w 1990 roku, gdzie odbywają się spotkania modlitewne (szczególnie rekolekcje postu i modlitwy), rekolekcje i ćwiczenia modlitewne dla pielgrzymów z kraju i z zagranicy.

  • Zobacz: Dom pokoju

Matczyna Wioska

Matczyna wioska jest organizacją służącą wychowaniu i trosce o opuszczone i zaniedbane dzieci, która działa od 1993 roku. Powstała dzięki pragnieniu i staraniom jej założyciela o. Slavka Barbaricia, aby dzieciom i młodzieży zapewnić fachową i zorganizowaną pomoc opiekuńczo-wychowawczą oraz troskę dzięki, której mogłyby się w pełni rozwijać fizycznie, umysłowo, moralnie, religijnie i kulturowo. Przez wartości katolickie pragnie się im zapewnić godne warunki życia, poczucie wolności, akceptacji, a przede wszystkim ofiarować miłość i zrozumienie.

Troska o dzieci została powierzona siostrom franciszkankom z prowincji Hercegowina, zajmującym się tu szkolnictwem oraz współpracującym z nim osobom świeckim. Organizacja oficjalnie rozpoczęła swoją działalność 8 września 1996 roku.

W ramach wioski znajduje się przedszkole, gabinet stomatologiczny oraz fizjoterapia.

Ogród św. Franciszka

Ogród św. Franciszka to kilkuhektarowy zagajnik w północno-zachodniej części Matczynej Wioski. Jest to ostatni projekt o. Slavka Barbaricia OFM, który zrealizował kierując się orędziami, w których Królowa Pokoju wzywa nas: «Idźcie na łono przyrody i patrzcie jak przyroda budzi się i stanie się dla was pomocą, abyście otworzyli wasze serca na miłość Boga Stworzyciela …» (25.4.93.) [O]

Skały, które obrosły lasem borowym dzięki cierpliwej pracy, upiększaniu i czyszczeniu stały się pięknym, naturalnym miejscem idealnym do medytacji i rekreacji, modlitwy i wychowania. Zbudowano tam dwa sztuczne stawy, umieszczono kilka przyrządów rekreacyjnych i dydaktycznych dla dzieci oraz postawiono postaci z bajek. Przywieziono również kilka gatunków zwierząt domowych i dzikich, szlachetnych gatunków ptaków oraz trzy małe kucyki, służące do hipoterapii (terapeutyczna jazda konna dla dzieci niepełnosprawnych).

  • Zobacz: Ogród św. Franciszka

Wspólnota Cenacolo

Wspólnotę Cenacolo w 1983 r. założyła s. Elvira w Saluzzo (Włochy), aby pomóc osobom uzależnionym od narkotyków. Głównym celem Wspólnoty jest życie zgodnie z prawdziwymi wartościami chrześcijańskimi. Wedle słów przebywających tu młodych ludzi ich terapią jest Jezus Chrystus, a drogą uzdrowienia jest modlitwa, praca i przyjaźń.

Z powodu szczególnych łask, które to miejsce daje młodzieży poszukującej prawdy s. Elvira w Medziugorju otworzyła dwa domy: dom dla chłopców, nazywający się: «Pole życia» w 1991 roku i dom dla dziewcząt, o nazwie: «Pole radości» w 2000 roku.

Chłopcy ze Wspólnoty «Cenacolo» chętnie przyjmują pielgrzymów i dają świadectwo o własnym nawróceniu i wyzwoleniu od uzależnienia.

W zgodzie z dekretem Papieża Urbana VIII i zarządzeniem Soboru Watykańskiego II autor oświadcza, że nie pragnie wyprzedzić osądu Kościoła, któremu w pełni się podporządkowuje. Słowa: „objawienia, orędzia”, itp. mają tutaj wartość świadectwa ludzkiego.

Przygotowano w kwietniu 2002 roku
 


 

PC version: Stronu | Medjugorje | Objawienia  | Orędzia  | Artykułi  | Galeria[EN]  | Medjugorje Videos[EN]