Language 
Budskapet, 30.oktober 1986 [O]
"Kjære barn! Også i dag ynskjer eg å kalle dykk til på fullt alvor å ta imot og etterleva dei bodskapane eg gjev dykk. Kjære barn, det er for dykkar skuld eg har vorte her så lenge for å hjelpe dykk med å verkeleggjera alle dei bodskapane eg gjev dykk. Difor, kjære barn, oppfyll av kjærleik til meg alle bodskapane eg gjev dykk. Takk for at de har svara på mitt kall. "

23 oktober 1986 [O] (Weekly)
6 november 1986 [O] (Weekly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose