Language 
Budskapet, 7.august 1986 [O]
"Kjære barn! De veit at eg lova dykk ein oase av fred, men de veit ikkje at ved kvar oase finst det ein ørken der Satan ligg på lur og ventar på å freiste kvar og ein av dykk. Kjære barn, berre ved bøn kan de vinne over innverknaden frå Satan på dykkar plass. Eg er med dykk, men eg kan ikkje ta bort fridomen dykkar. Takk for at de har svara på mitt kall. "

31 juli 1986 [O] (Weekly)
14 august 1986 [O] (Weekly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose