Language 
Budskapet, 16.mai 1985 [O]
"Kjære barn! Eg kallar dykk til meir aktiv bøn og deltaking under Den Heilage Messe. Eg ynskjer de skal oppleve Gud i messene dykkar. Eg ynskjer særskilt å seia til unge menneske: Vær opne for Den Heilage Ande fordi Gud ynskjer å dra dykk til seg i desse dagane då Satan er aktiv. Takk for at de har svara på mitt kall. "

9 mai 1985 [O] (Weekly)
23 mai 1985 [O] (Weekly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose