Language 
Budskapet, 9.mai 1985 [O]
"Kjære barn! Nei, de veit ikkje kor stor nåde Gud gjev dykk. De ynskjer ikkje å koma lenger framover i desse dagane når Den Heilage Ande verkar på ein særleg måte. Hjarto dykkar er vende mot jordiske ting og dei okkuperer dykk. Vend hjarto dykkar mot bøn og be om at Den Heilage Ande må bli tømd ut over dykk. Takk for at de har svara på mitt kall. "

2 mai 1985 [O] (Weekly)
16 mai 1985 [O] (Weekly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose