Language 
Budskapet, 25.august 2003 [O]
"Kjære barn! Også i dag kaller Jeg dere til å takke Gud i deres hjerter for alle velsignelsene som Han gir dere, også gjennom tegn og farger som er i naturen. Gud ønsker å dra dere nærmere til seg og beveger dere til å gi Ham ære og takk. Derfor, mine barn, kaller Jeg dere pånytt til å be, be, be og glem ikke at Jeg er med dere. Jeg går i forbønn hos Gud for hver av dere inntil deres glede i Ham er fullkommen. Takk for at dere har svart på mitt kall. "

25 juli 2003 [O] (Månedsbudskap)
25 september 2003 [O] (Månedsbudskap)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose