Taal 
Boodschap, 25 november 1990 [O]
Ik nodig jullie uit werken van barmhartigheid te doen met liefde en uit liefde voor Mij en voor je broers en zusters, die ook de mijne zijn. Lieve kinderen, doe alles wat je voor anderen doet met grote vreugde en met nederigheid tegenover God. Ik ben met jullie en van dag tot dag bied ik God je offers en je gebeden aan voor het heil van de wereld.

25 oktober 1990 [O] (Maandelijks)
25 december 1990 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen