Taal 
Boodschap, 25 oktober 1990 [O]
Ik roep jullie op om op een bijzondere manier te bidden en offers en goede werken aan te bieden voor de wereldvrede. Satan is sterk en probeert uit alle macht de vrede die van God komt, te vernietigen. Lieve kinderen, bid daarom met Mij heel speciaal voor de vrede. Ik ben met jullie. Ik wil jullie met mijn gebeden helpen en je leiden op de weg naar de vrede. Ik zegen jullie met mijn moederlijke zegen. Vergeet niet, de vredesboodschappen na te leven.

25 september 1990 [O] (Maandelijks)
25 november 1990 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen