Taal 
Boodschap, 24 april 1986 [O]
Vandaag nodig Ik jullie uit om te bidden. Lieve kinderen, jullie zijn vergeten dat jullie allemaal belangrijk zijn. De oudsten van het gezin zijn vooral belangrijk; spoor hen aan om te bidden. Laten alle jongeren door hun leven een voorbeeld voor de anderen zijn; ze moeten de getuigen van Jezus zijn. Ik bid jullie, lieve kinderen, begin je te bekeren door het gebed, dan zullen jullie weten wat je moet doen.

17 april 1986 [O] (Wekelijks)
1 mei 1986 [O] (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen