Taal 
Boodschap, 4 oktober 1984 [O]
Vandaag wil Ik jullie zeggen, dat jullie gebeden Mij vaak blij maken. Toch zijn er nog teveel in de parochie die niet bidden en mijn hart is daar bedroefd om. Bid voor hen, opdat Ik al jullie offers en gebeden naar de Heer kan brengen.

27 september 1984 [O] (Wekelijks)
11 oktober 1984 [O] (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen