Taal 
Boodschap, 17 mei 1984 [O]
Ik ben vandaag gelukkig, want velen van jullie verlangen ernaar zich aan Mij toe te wijden. Ik bedank jullie daarvoor. Jullie hebben je niet vergist. Mijn Zoon Jezus Christus wil jullie door mijn bemiddeling overladen met heel bijzondere genaden. Hij verheugt zich erover dat jullie je aan Hem toewijden.

10 mei 1984 [O] (Wekelijks)
24 mei 1984 [O] (Wekelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen