Taal 
Boodschap, 25 augustus 2018 [O]
Lieve kinderen! Dit is een tijd van genade. Mijn lieve kinderen, bid meer, praat minder en laat God jullie leiden op de weg van bekering. Ik ben met jullie en bemin jullie met mijn moederlijke liefde. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

2 augustus 2018 [O] (Speciaal)
2 september 2018 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen