Taal 
Boodschap, 25 maart 2018 [O]
Lieve kinderen! Ik roep jullie op om met mij in gebed te zijn in deze tijd van genade, waarin de duisternis tegen het licht vecht. Bid, lieve kinderen, biecht en begin een nieuw leven in genade. Kies voor God en Hij zal jullie naar heiligheid leiden, en het Kruis zal voor jullie een teken van overwinning en hoop zijn. Wees er trots op dat jullie gedoopt zijn, en dankbaar in je hart dat jullie een deel van Gods plan zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven.

18 maart 2018 [O] (Jaarlijks)
2 april 2018 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen