Taal 
Boodschap, 25 april 2017 [O]
Lieve kinderen, Bemin, bid en getuig van mijn aanwezigheid tegenover allen die ver weg zijn. Door jullie getuigenis en voorbeeld kunnen jullie harten die ver van God en Zijn genade verwijderd zijn, dichterbij brengen. Ik ben bij jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste, zodat jullie met liefde en vastberadenheid getuigen en allen bemoedigen, die ver van mijn Onbevlekt Hart zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 april 2017 [O] (Speciaal)
2 mei 2017 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen