Taal 
Boodschap, 25 juli 2013 [O]
Lieve kinderen, Met vreugde in het hart roep ik jullie allen op om je geloof te beleven en om er met je hart en door je voorbeeld op elke wijze van te getuigen. Neem het besluit, lieve kinderen, ver van de zonde en de bekoringen te blijven; en moge er in je hart vreugde en liefde voor heiligheid zijn. Ik bemin jullie, lieve kinderen, en ik begeleid jullie met mijn voorspraak tot voor de Allerhoogste. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 juli 2013 [O] (Speciaal)
2 augustus 2013 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen