Taal 
Boodschap, 25 mei 2012 [O]
Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik jullie tot bekering en heiligheid op. God wil jullie vreugde en vrede geven door het gebed, maar jullie, lieve kinderen, zijn daar nog ver vandaan, gebonden aan de aarde en aan aardse dingen. Daarom roep ik jullie opnieuw op: open je hart en richt je blik op God en de dingen van God, en de vreugde en de vrede zullen in je hart heersen. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 mei 2012 [O] (Speciaal)
2 juni 2012 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen