Taal 
Boodschap, 25 september 2011 [O]
Lieve kinderen, Ik roep jullie op, opdat deze tijd voor jullie allemaal een tijd van getuigen mag zijn. Jullie, die leven in de liefde van God en Zijn gaven hebben ervaren, getuig ervan met je woorden en je leven, zodat ze tot vreugde en bemoediging in het geloof mogen zijn voor anderen. Ik ben met jullie en ik spreek onophoudelijk ten beste bij God voor jullie allen, opdat je geloof altijd levend, blij en in Gods Liefde mag zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 september 2011 [O] (Speciaal)
2 oktober 2011 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen