Taal 
Boodschap, 25 april 2011 [O]
Lieve kinderen, Zoals de natuur de mooiste kleuren van het jaar geeft, zo roep ook ik jullie op om te getuigen met je leven en om anderen te helpen om dichter bij mijn Onbevlekt Hart te komen, opdat de vlam van de liefde tot de Allerhoogste in hun harten mag ontstaan. Ik ben met jullie en bid onophoudelijk voor jullie, opdat je leven hier op aarde een weerspiegeling van de hemel mag zijn. Dank dat jullie mijn oproep beantwoord hebben.

2 april 2011 [O] (Speciaal)
2 mei 2011 [O] (Speciaal)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen