Taal 
Boodschap, 25 november 2005 [O]
Lieve kinderen, Ook vandaag roep ik jullie op: bid, bid, bid, tot het gebed voor jullie leven wordt. Lieve kinderen, in deze dagen bid ik op een bijzondere wijze tot God, opdat Hij jullie de gave van het geloof zou schenken. Enkel het geloof zal je de vreugde doen ontdekken van de gave van het leven die God jullie schenkt. Jullie hart zal de eeuwigheid in vreugde overwegen. Ik ben met jullie en hou van jullie met een zeer beminnelijke liefde. Dank dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.

25 oktober 2005 [O] (Maandelijks)
25 december 2005 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen