Taal 
Boodschap, 25 oktober 2005 [O]
Lieve kinderen, Geloof, bid en heb lief, en God zal bij je zijn. Hij zal je alle genaden schenken die je van Hem verlangt. Ik ben een geschenk voor jullie, daar God mij dagelijks de toelating geeft bij jullie te zijn met een onmeetbare liefde. Daarom, lieve kinderen, open je hart, biddend en nederig, en getuig van mijn aanwezigheid. Dank dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.

25 september 2005 [O] (Maandelijks)
25 november 2005 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen