Taal 
Boodschap, 25 juli 2005 [O]
Lieve kinderen, ook vandaag roep ik jullie op de dag te vullen met korte en vurige gebeden. Wanneer je bidt, opent je hart zich voor de bijzonder liefde en genade van God. Daarom, meer dan ooit tevoren, benut deze tijd van genade tenvolle door uw toewijding aan God. Vast en verzaak, opdat satan ver van u blijft en jullie de genade niet verliezen. Ik ben met ieder van jullie en spreek voor ieder ten beste bij God. Dank dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.

25 juni 2005 [O] (Maandelijks)
25 augustus 2005 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen