Taal 
Boodschap, 25 juni 2005 [O]
Lieve kinderen, vandaag dank Ik jullie om elk ja-woord aangaande mijn intenties. Ik roep jullie op, kleine kinderen, mijn apostelen te zijn van vrede en liefde, in uw families en in de wereld. Bid de heilige Geest dat Hij jullie mag verlichten en mag leiden op de weg van de heiligheid. Ik ben met jullie en zegen jullie allen met mijn moederlijke zegen. Dank dat je gehoor hebt gegeven aan mijn oproep.

25 mei 2005 [O] (Maandelijks)
25 juli 2005 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen