Taal 
Boodschap, 25 februari 2005 [O]
Lieve kinderen, vandaag roep ik je op mijn uitgestrekte handen te zijn in deze wereld die God op de laatste plaats stelt. Jullie, kinderen, stel God op de eerste plaats in je leven. God zal je zegenen en je de kracht geven om van Hem te getuigen; de God van liefde en van vrede. Ik ben met jullie en spreek voor jullie allen ten beste. Kinderen, vergeet niet dat ik jullie bemin met een innige liefde. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

25 januari 2005 [O] (Maandelijks)
18 maart 2005 [O] (Jaarlijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen