Taal 
Boodschap, 25 januari 2005 [O]
Lieve kinderen, in deze genadetijd roep ik je opnieuw op tot gebed. Mijn lieve kinderen, bid voor de eenheid van de christenen, opdat allen één van hart zijn. De eenheid zal werkelijk onder jullie zijn voor zover je zult bidden en vergeven. Vergeet het niet: de liefde zal enkel overwinnen als je bidt; dan zal je hart zich openen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

25 december 2004 [O] (Jaarlijks)
25 februari 2005 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen