Taal 
Boodschap, 25 juli 2003 [O]
Lieve kinderen, ook vandaag roep ik je tot gebed op. Mijn lieve kinderen, bid totdat het gebed je tot vreugde wordt. Alleen zo zal ieder van jullie de vrede in het hart ontdekken en zul je diep tevreden zijn. Je zult de behoefte bemerken, de liefde, die je in je hart en in je leven gewaar wordt aan anderen over te brengen. Ik ben met jullie en doe voorspraak bij God voor jullie allen. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

25 juni 2003 [O] (Maandelijks)
25 augustus 2003 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen