Taal 
Boodschap, 25 maart 2000 [O]
Lieve kinderen, bid en benut deze tijd, want dit is een tijd van genade. Ik ben met jullie en spreek voor ieder van jullie ten beste bij God, opdat je hart zich voor God en Gods liefde opent. Mijn lieve kinderen, bid zonder ophouden totdat het gebed voor jullie een vreugde wordt. Dank dat je aan mijn oproep gehoor hebt gegeven.

18 maart 2000 [O] (Jaarlijks)
25 april 2000 [O] (Maandelijks)
 
Voor collatie met ander taal versie kiezen