The reflection of Message, Gunju 2, 2010

Language 

Message, Gunju 2, 2010 [O] - Messagg moghti minn Sidtna Marija lil Mirjana Dragicevic Soldo
Għeżież uliedi! Illum insejħilkom biex bit-talb u s-sawm, tnaddfu t-triq li minnha jgħaddi Ibni fi qlubkom. Aċcettawni bħala omm, u bħala messaġġiera ta' l-imħabba t' Alla u tax-xewqa tiegħu ghas-salvazzjoni tagħkom. Eħilsu lilkom infuskom minn dak kollu li jtaqqalkom mill-passat u jagħtikom sens ta' ħtija; minn dak kollu li wassalkom għall-iżball - għad-dlam. Aċcettaw id-dawl. Erġgħu twieldu mill-ġdid fil-ġustizzja ta' Ibni. Grazzi.

Il-Madonna bierket l-ogġetti reliġjuzi kollha u Mirjana qalghet li meta l-Madonna kienet sejra, hi rat ħamiema bajda fit-tmiem tad-dehra. Mirjana ħasbet li dan kien l-Ispirtu s-Santu.

Mejju 25, 2010 [O] (Monthly)
Lulju 2, 2010 [O] (Other)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose